Sposób zamykania sztab

1. Montowane na stałe, bez zamknięcia.  1-IMG_0829 Do pomieszczeń gdzie nie musimy otwierać okien.  Demontaż od strony pomieszczenia jest utrudniony, ale możliwy.

Na rysunku wersja do montażu na ścianie

 

 

2. Zdejmowane z zamknięciem na kłódkę.  Kłódka zabezpiecza zdjęcie sztaby. zabezpieczenie okna sztabąNajmocniejsze zabezpieczenie, przed niepowołanym zdjęciem sztaby od wewnątrz pomieszczenia.

Na rysunku wersja do montażu na ścianie.

 

 

 

3. Zdejmowane z zamknięciem na zamek. IMG_0828Najchętniej zamawiane, wygodne zamknięcie  kluczykiem. Po zamknięciu i wyjęciu kluczyka sztaba jest zablokowana i nie da się jej zdjąć.

Na rysunku wersja sztaby do zamocowania na ścianie.

 

 

Miejsce zamocowania sztab jest uwarunkowane możliwością mocnego zamocowania wpustów do muru.Sztaby montowane są w przykręcanych do muru dwóch wpustach. Każdy z wpustów przykręcony jest dwoma metalowymi kołkami. Najlepszym miejscem do montażu sztab jest wnęka okienna, ale jak jest zbyt płytka, to trzeba sztabę zamocować na ścianie.