Sposób zamykania sztab

1. Montowane na stałe, bez zamknięcia.  1-IMG_0829 Do pomieszczeń gdzie nie musimy otwierać okien.  Demontaż od strony pomieszczenia jest utrudniony, ale możliwy. Wymaga narzędzi.

Na rysunku wersja do montażu na ścianie

 

 

2. Zdejmowane z zamknięciem na kłódkę.  Kłódka zabezpiecza zdjęcie sztaby. zabezpieczenie okna sztabąNajmocniejsze zabezpieczenie, przed niepowołanym zdjęciem sztaby od wewnątrz pomieszczenia.  Ten rodzaj zamknięcia często stosowany jest przy sztabach drzwiowych.

Na rysunku wersja do montażu na ścianie.

 

 

 

3. Zdejmowane z zamknięciem na zamek. IMG_0828Najchętniej zamawiane, wygodne zamknięcie  kluczykiem. Po zamknięciu i wyjęciu kluczyka sztaba jest zablokowana i nie da się jej zdjąć. Polecane do mieszkań.

Na rysunku wersja sztaby do zamocowania na ścianie.

 

 

Miejsce zamocowania sztab jest uwarunkowane możliwością mocnego zamocowania wpustów do muru. Sztaby montowane są w przykręcanych do muru dwóch wpustach. Każdy z wpustów przykręcony jest dwoma metalowymi kołkami. Najlepszym miejscem do montażu sztab jest wnęka okienna, ale jak jest zbyt płytka, to trzeba sztabę zamocować na ścianie.